Осигурителен пазар

Разходопокривната система се базира на принципа на солидарността между поколенията. Пенсионните вноски на всички работещи се събират в един общ бюджет, от който се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери (от НОИ). Това означава, че Вашата пенсия един ден ще идва от парите на други хора, тези които работят и които плащат осигурителни вноски и данъци. И в голяма степен ще зависи от броя им. Влошаването на демографската структура означава и намаляване на броя на работещите. Ако сега почти 3-ма работещи осигуряват пенсиите на 3-ма пенсионери, в бъдеще 2-ма работещи ще трябва да осигуряват пенсиите на 4-ма пенсионери.

При капиталовия принцип на осигуряване средствата се натрупват в индивидуална партида и са собственост на осигурения. Вашите вноски се събират във Ваша лична партида и зависят от задължителния определен процент на вноската /в момента е 5%/ и най-вече от размера на заплатата Ви. Зависи от това как се управляват вашите пари – каква доходност е постигната при инвестирането им.

Той има напълно доброволен характер. Отделяте колкото искате и на каквито периоди искате и вместо в банка ги давате да се управляват от пенсионноосигурително дружество – ПОД. Предимствата са, че ПОД акумулира доходност, докато в банката няма да имате доходност, евентуално лихва, ако въобще има такава върху влоговете.